Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Regelmessige samlinger

Det holdes regelmessige samlinger flere steder i landet. Felles for dem alle er at brødre og søstre samles for å feire messe og å samtale.

Frogner kirke

Hver fredag feires  messe i Frogner kirkes kapell, der vi har vært siden 1937. Etter messen er det samtale rundt kommende søndags bibeltekst og/eller valgt tema. Dette foregår hele året, også i sommerferien og varer fra kl. 9.00 til kl. 10.45.

To ganger i semesteret erstattes tekstarbeidet av en "fagdag" med foredrag om aktuelle temaer i tiden. 

Kontaktperson for samlingene i Frogner kirke: prior.

Samlinger andre steder

Du kan lese litt om historien til de forskjellige gruppene, ved å klikke på stedsnavnet.

Buskerud
I Haug kirke, Hokksund, en torsdag i måneden kl 0830-1000, ansvarlig er Jan-Otto Eek, tlf.nr. 91587095.
Bergen
I Storetveit kapell og menighetshus ca en onsdag i måneden kl 15.30-1700, ansvarlig er sokneprest Bjarte Holme, tlf nr 97959143.
Trondheim
I Ilen kirke, ca en mandag i måneden kl 9-1045, ansvarlige er David Scott Hamnes og Andreas Grandy-Teig, tlf nr 466 81 706.
Stavanger
I dåpssakristiet i Petri kirke ca en torsdag i måneden kl 0900-1045. Deretter går vi på hverdagsmesse (som er åpen for alle) i Domkirken kl 11, hvor vanligvis en av domkirkens prester er liturg. Ansvarlig: Arild Vøllestad, tlf nr 907 56 547.
Vestfold
Gruppen samles foreløpig to torsdager i semesteret i Bugården kirke, Sandefjord kl. 13 - 15 til messe og samtale.  Ansvarlig: Njål Gjennestad, tlf nr 90823919.