Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Livet som medlem

 

"Gud gav oss å møtes og å ville det samme. Ordo Crucis vil gjøre oss til rette arbeidere i kirken. Derfor kom vi sammen for å love hverandre samfunn og den innbyrdes hjelp vi trenger." Dette sier vår ordensregel (regula) om motivasjonen for å danne en "korsets orden" i Norge. Søstre og brødre i ordenen har en bevissthet om å tjene Kirken, og ved å være medlemmer i Ordo både søker og finner de støtte til å følge Guds kall til denne tjenesten.

Søstrene og brødrene

Til å begynne med var ordenen for prester og teologiske studenter i Den norske kirke - alle var menn, eller brødre. Senere kom kvinnene til - søstrene - og i dag er Ordo crucis åpen for brødre og søstre fra andre kirkesamfunn. Mange er fremdeles prester eller kirkelige ansatte, men også lekfolk og mennesker som bidrar i Kirken på mange vis kan bli medlemmer. Ordenen har oppunder hundre brødre og søstre, spredt ut over Norge og bosatt i flere land.

Hvordan er livet som medlem

Vi som er medlem i Ordo lever etter en ordensregel, der vi har lovet å be for hverandre, leve et liv i solidaritet og samhold, og å arbeide for kirken. Vi opplever og vil gi hverandre gjensidig støtte til å leve på hvert vårt sted og i våre daglige liv. Ordo Crucis' søstre og brødre lever i svært forskjellige livssituasjoner, men søker sammen til samtale og gudstjenestefeiring i lokale samlinger eller på retreater og helgedager.

Opptak i Ordo Crucis

Om du er interessert i arbeidet og fellesskapet i Ordo Crucis, er du velkommen til å bli kjent med oss. Interesserte er velkomne til å bli kjent med oss på den ukentlige messen i Frogner kirke, og gjennom samlingene andre steder. Den som vil bli kjent med Ordo og venner av Ordo er også velkomne på våre retreater og på helgedagene på Gran, som er åpne for alle.

Den som kjenner seg igjen i disse ordene fra vårt ritualet for opptak, kan sende kollegiet en begrunnet søknad:

Ordo Crucis' kall er:
  • Å være en fornyelsesbevegelse i kirken som fremmer kirkens enhet, levende gudstjenestefeiring og kristent ansvar for verden
  • Å utgjøre et søskenfellesskap der den enkelte gir og får inspirasjon, veiledning og omsorg.
  • Å hjelpe den enkelte søster og bror å gjøre alvor av omvendelsen i eget liv.

Den som tas opp, forplikter seg på dette kallet og lover daglig å be for Kirken og verden og for de andre i Ordo etter en oppsatt ukeplan. Kollegiet tar den som søker først opp som novise. Novisiatet er en tid for å bli bedre kjent med ordenen, og reflektere sammen med en mentor over hva medlemskap i ordenen kan bringe for den som er novise. Novisiatet kan vare fra noen måneder til flere år, og leder for de fleste til opptak. Nye søstre og brødre blir tatt opp i en messe, som regel i forbindelse med helgedagene.