Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Helgedager og retreater

Helgedager

Helgedagene foregår på Granavolden hver januar og samler medlemmene til samvær, stillhet, bønn, gudstjenestefeiring og konvent.

Helgedager på Gran, 3.-6. januar 2021 - AVLYST

Helgedagene 2021 er avlyst Kollegiet har vedtatt å avlyse helgedagene på Granavolden. Granavolden kunne bare ta i mot 20 personer under nåværende smittevernregler,g og selv det var usikkert. Det er vemodig å måtte melde dette. Det har aldri hendt før i Ordos 88 år gamle historie at kollegiet ikke har kunnet arrangere helgedager for søstre og brødre.

Kollegiet arbeider med en erstatning:

  • vi strømmer en Ordomesse, tid og sted kunngjøres i e-post i romjulen
  • vi legger ut to videoer der Trond gir glimt fra arbeidet med minnekalenderen «En sky av vitner» og der Arne kommer med priors hilsen til det som skulle vært Helgedagene 2021.
  • vi planlegger en utvidet vårfest i mai/juni med noe av helgedagenes program.

Årets tema skulle vært « En sky av vitner», og er beskrevet slik: Helgedagene vil denne gang være preget av det pågående arbeidet med en minnekalender for allmenn kirkelig bruk. Hvem bør med? Og hvordan bør vi forholde oss til dem? Tentative utkast vil bli lagt fram, og vi vil se nærmere på et mindre utvalg portretter med tilhørende forslag til bruksmåter. Trond Skard Dokka leder dette arbeidet.

Retreater

Ordo Crucis tilbyr også medlemmer og venner to retreater årlig:

  • Ignatiansk retreat, sammen med søstrene ved St Joseph retrettsenter i Oslo. Dette er som regel en heltaus retreat som arrangeres om våren.
  • Temaretreat, arrangert av Ordo hver høst. Denne holdes vekselvis på Lia Gard (to av tre år) og på Utstein pilegrimsgård (hvert tredje år).

Heltaus retrett hos St Josephsøstrene 15. - 18. april 2021

Ordo Crucis innbyr til Ignatiansk retrett på St Joseph retrettsenter på Grefsen. Retrettene tilbringer vi i stillhet og bønn. Våre tidebønner og den hl. Messe er en del av dagsrytmen. Personlig veiledning er en del av retretten. Retrettene starter med aftens kl. 18.00 og avslutter med middagen kl 12.45.

Ledes av Arne Sand, prest og prior i Ordo Crucis og Pater Rory SM.

Pris: kr 2500,– Påmelding innen 15. mars per e-post: retrett@stjoseph.no eller til Ordo Crucis ved prior@ordocrucis.no.