Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Forbønn, bibellesning og tidebønn

Forbønn og felles bibellesning

Forbønn og felles bibellesning er kjernepunkter i Ordo Crucis' spiritualitet. Ved opptak i ordenen lover vi å være med på messe i vår lokale kirke og å be for hverandre etter en oppsatt ukeplan. Den bibelleseplan som nå utgis av Verbum som "bibelleseplanen", ble til på vårt initiativ.

Tidebønn

Tidebønnen er en bønneform som lenge har vært viktig for mange av Ordo Crucis' medlemmer. Den første tidebønnboken i Norge ble utarbeide av bror Agnar Sandvik.

Vi har vår egen tidebønnordning, som er tilgjengelig både på papir og som app på nett og mobil. Medlemmer og venner som ønsker å få tilgang til mobil-appen med vår tidebønnordning, kan ta kontakt med admin@ordocrucis.no for å få passord.