Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Ordo Crucis er et forpliktende, gudstjenestebasert kristent fellesskap. På denne grunn arbeider vi for personlig og kirkelig fornyelse, for enhet i mangfoldet, og for kristent ansvar for verden.

Vår Visjon: Sammen i Kirken

Trosbekjennelsens kirke er én, hellig, allmenn og apostolisk. Ordo Crucis' virke i og for denne kirken vektlegger enheten i Kristus, slik den kommer til uttrykk i messens nattverdfeiring. Ut fra denne enhetstanken har vi medlemmer fra flere kirkesamfunn og representerer en betydelig teologisk bredde.

Om Ordo Crucis i fortid og nåtid

Ordo Crucis' historie startet i 1933. Grunnleggerne ville møte datidas splittende kirkestrid med en samlende, gudstjenestebasert kirkelighet. Dette preger den regula som ble lagt til grunn, og som ennå forplikter medlemmene. Ordo ledes av et kollegium og en prior, valgt av ordenens konvent.

Fellesskap og samlinger

Ordo Crucis har søstre og brødre spredt over hele verden. Hovedsamlingen er de årlige Helgedagene på Gran. Vi har to retreater årlig, og feirer regelmessig messe med etterfølgende samtale flere steder i landet, ukentlig i Frogner kirke.

Vår Spiritualitet: Gudstjeneste, bønn og stillhet

Med messene som basis preges vår spiritualitet av tidebønn, skriftemål, bibellesning og stille retreat. Ved opptak til ordenen lover man å delta på messene i sin lokale kirke, og å be for hverandre etter en fast ukeplan.