Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Regelmessige samlinger

Det holdes regelmessige samlinger flere steder i landet. Felles for dem alle er at brødre og søstre samles for å feire messe og å samtale.

Frogner kirke

Hver fredag feires  messe i Frogner kirkes kapell, der vi har vært siden 1937. Etter messen er det samtale rundt kommende søndags bibeltekst og/eller valgt tema. Dette foregår hele året, også i sommerferien og varer fra kl. 8.30 til kl. 10.15.

To ganger i semesteret erstattes tekstarbeidet av en "fagdag" med foredrag om aktuelle temaer i tiden. 

Kontaktperson for samlingene i Frogner kirke: prior.

Fagdager i Frogner kirke høsten 2020

Fredag 25. september etter messen, ca kl 9 i Frogner kirkestue: Landstad kirkesalmebok 150 år, ved Per Kristian Askim.
Askim er kirkehistoriker med spesiell vekt på norsk kirkehistorie og er nå fagsjef i Presteforeningen.
Lørdag 7. november kl 15-16. Geir Gunsdersen: Hva er Ignatiansk spiritualitet?
Ignatius av Loyola stiftet Jesuittordenen på samme tid som Luthers reformasjon, hans åndelige øvelser har fått en renessanse de siste 30-40 årene og preger mange av retreatsentrene her i landet. Geir Gundersen er prest og har bl. a. vært generalsekretær i Blå Kors og er nå knyttet til Loyola senter hos St. Josephsøstrene på Grefsen som åndelig veileder. Arrangeres sammen med Frogner menighets kulturstyre.

Samlinger andre steder

Du kan lese litt om historien til de forskjellige gruppene, ved å klikke på stedsnavnet.

Buskerud
I Haug kirke, Hokksund, en torsdag i måneden kl 0830-1000, ansvarlig er Jan-Otto Eek, tlf.nr. 91587095.
Bergen
I Storetveit kapell og menighetshus ca en onsdag i måneden kl 15.30-1700, ansvarlig er sokneprest Bjarte Holme, tlf nr 97959143.
Trondheim
I Ilen kirke, ca en mandag i måneden kl 9-1045, ansvarlig er Anders Mikal Holen, tlf nr 934 49 940.
Stavanger
I dåpssakristiet i Petri kirke ca en torsdag i måneden kl 0900-1045.  Deretter går vi på hverdagsmesse (som er åpen for alle) i Domkirken kl 11, hvor vanligvis en av domkirkens prester er liturg. Ansvarlig: Arild Vøllestad, tlf nr 907 56 547.
Vestfold
Gruppen samles foreløpig to torsdager i semesteret i Bugården kirke, Sandefjord kl. 13 - 15 til messe og samtale.  Ansvarlig: Njål Gjennestad, tlf nr 90823919.