Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Kollegium og prior

Kollegiet

Vi ledes av et kollegium på tre personer, samt fire akolytter (medhjelpere). Kollegiet har ansvar for å koordinere arbeidet blant medlemmene, organisere samlinger og sende ut regelmessig informasjon til alle brødre og søstre.

Nåværende kollegium og prior

På konventet i januar 2022 ble disse valgt til kollegiet:

  • Prior Trond Skard Dokka, Oslo
  • Kristin Fæhn, Oslo
  • Fredrik Saxegaard, Oslo, sekretær 
  • Akolytter:
    • Njål Kolbeinstveit
    • Martin Enstad
  • Kasserer: Ivar Flaten

Kontakt Ordo Crucis

Prior: prior@ordocrucis.no

Kollegiet: kollegiet@ordocrucis.no.