Ordo crucis

Ordo crucis

Korsets orden

 ☰
 ☰
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt
start livet som medlem bønn samlinger helgedager historie kontakt

Kollegium og prior

Kollegiet

Vi ledes av et kollegium på tre personer, samt fire akolytter (medhjelpere). Kollegiet har ansvar for å koordinere arbeidet blant medlemmene, organisere samlinger og sende ut regelmessig informasjon til alle brødre og søstre.

Nåværende kollegium og prior

I januar 2020 ble Arne Sand gjenvalgt som prior for nye to år. Med seg i kollegiet har han:

  • Anne Lise Fossland, Røyken, viseprior
  • Fredrik Saxegaard, Oslo, sekretær 
  • Akolytter:
    • Arne Haugestøl (kasserer), Gran
    • Linn Strømme Hummelvoll, Sandefjord
    • Trond Skard Dokka, Bekkelaget

Kontakt Ordo Crucis

Prior: prior@ordocrucis.no

Kollegiet: kollegiet@ordocrucis.no.

Påmeldingsansvarlig: pamelding@ordocrucis.no.